Nabídka služeb

Nabídka pro města a obce:
 
Projekty vodovodů, kanalizací, ČOV, alternativní likvidace splaškových odpadních vod, pasporty sítí, posudky, studie odtokových poměrů, hydrotechnické výpočty, rozpočty, kontroly projektových dokumentací, dozory, studie proveditelnosti a posouzení provozních a investičních nákladů.
 
Nabídka pro soukromé investory:
 
Projekty vodovodních a kanalizačních přípojek, vodních vrtů a studen, domovních ČOV, hospodaření s dešťovou vodou, řešení vsakovacích objektů, odvodnění komunikací a parkovišť.
 
Nabídka inženýrské činnosti:
 
Zajištění žádostí o územní a stavební řízení, jednání s orgány státní správy a samosprávy a dalšími dotčenými subjekty, změny staveb před dokončením, předprojektová příprava.
 
Nabídka pro projektanty:
 
Řešení ucelených i parciálních částí vodohospodářských projektů pro objekty rodinných domů, bytové domy, haly, výrobní závody, odvodnění komunikací apod.
 
Ostatní:
 
Díky úzké spolupráci s odborníky v oblasti pozemních a dopravních staveb, ZTI, elektro, požární bezpečnosti, energetického posuzování budov, statiky, rozpočtování a mnoha dalších oborů mohu, mimo vodohospodářských projektů, nabídnout i kompletní zpracování projektových dokumentací a služeb v oblasti pozemních a inženýrských staveb.
 
Vytvořeno službou Webnode